Vzdělávejte se s námi

Keramika

Majolika, leštěný dekor pro zakuřovanou keramiku, modelování zátiší i točení na hrnčířském kruhu.

Kurz je rozdělen do 8 vyučovacích bloků po třech hodinách, kdy se zájemci postupně seznámí s technologickými postupy jednotlivých keramických technik výroby keramického zboží, s přípravou a nanášením glazury i s druhy dekorování. Vyzkouší si i techniky modelování, nanášení hlíny a kontrolu vzájemných proporcí modelovaného zátiší.

Lektoři školení

BcA. Čech Vilém
lektor
MgA. Blahůšková Eva
lektor
Mgr. Světinská Květa
lektor

Detailní informace

Název akce: Keramika
Počet hodin: 24 hod
Začátek: pondělí 15.04.2019 v 16:30 hod
Konec: pondělí 24.06.2019 v 19:00 hod
Místo konání: SUPŠ Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 368, 686 01 Uherské Hradiště
Cena: 2500 Kč / účastník

Přihláška na akci (Počet volných míst: 8)

Účastník č.1

Přidat dalšího účastníka

Instituce (vyplňujte pouze pokud se přihlašujete v rámci organizace/firmy)

Fakturační adresa
Platební údajePři platbě na účet uveďte:
číslo účtu: 5558420277/0100
variabilní symbol: IČ vaší organizace
specifický symbol: 303150419
částku: počet účastníků x 2500 Kč

Dokončení registrace


/ obchodní podmínky
/ zásady zpracování osobních údajů
/ pořizováním obrazových záznamů


© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz