Vzdělávejte se s námi

Kreslení – skupina 3, šk. rok 2020/21

Anatomické základy a kresebné techniky při kresbě portrétu dle živého modelu. Kurz je primárně určen pro zájemce o studium na SUPŠ.

Kurz je rozdělen do 8 vyučovacích bloků po 3 vyučovacích hodinách. Zaměřuje se především na základy techniky kresby, kresbu studijní, kompozici a kresebné vyjadřovací prostředky. Náplní kurzu je příprava na talentové zkoušky, kde se požaduje kresba hlavy podle živého modelu tužkou nebo uhlem a kreslená figurální kompozice. Vítány jsou i konzultace domácích prací uchazečů k talentovým zkouškám.

Lektor školení

MgA. Malina Lukáš
lektor, grafik a kreslíř
Děkujeme za váš zájem, ale toto školení je v tuto chvíli již plně obsazeno a nelze se již registrovat!

© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz