Vzdělávejte se s námi

Platformy pro sdílení výuky online

Kurz se zaměřuje na využívání on-line prostředí pro výuku jazyků, ale i všeobecně vzdělávacích předmětů. Cílem kurzu je motivovat a inspirovat učitele k efektivní práci v online prostředí. Kurz je akreditován v systému DVPP a lze na něj čerpat prostředky z tzv. šablon.

Čtyři základní dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Lze všechny efektivně posílit v on-line prostředí i bez přítomnosti učitele? Jak to mám udělat? Které aplikace mohu využít, když je jich tolik….? Jak si udělat z mobilního telefonu studenta nejlepšího pomocníka pro domácí úlohy? Které aplikace použít, aby měl student jazyk víc pod kontrolou? Student jako tvůrce studijního materiálu? Jak se o práci „podělit“ se žáky? Jak zůstat svůj před okem webkamery? Pokud jste si v poslední době položili některou z těchto otázek a stále ještě na všechny nemáte uspokojivou odpověď, tak jste zde dobře. Na kurzu se seznámíme se škálou on-line aplikací, které nám, jazykářům, mohou v mnohém ulehčit život a můžeme s nimi počítat v běžné praxi, i když zrovna neučíme on-line.

Lektor školení

Mgr. Dočekalová Martina
lektor
Děkujeme za váš zájem, ale toto školení je v tuto chvíli již plně obsazeno a nelze se již registrovat!

© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz