Vzdělávejte se s námi

Přípravné kreslení k talentovým zkouškám - zkrácený kurz - skupina 4, šk.rok 2023/24

Anatomické základy a kresebné techniky při kresbě portrétu dle živého modelu a seznámení se s dalšími úkoly vyžadovanými u talentových zkoušek. Kurz je primárně určen uchazečům o studium na SUPŠ. Kurz trvá celkem 21 vyučovacích hodin rozdělených do sedmi týdnů. Kurz vede MgA. Lukáš Malina.

Kurz je rozdělen do 7 vyučovacích bloků po 3 vyučovacích hodinách. Zaměřuje se především na základy techniky kresby, kresbu studijní, kompozici, kresebné vyjadřovací prostředky a další úkoly. Náplní kurzu je příprava na talentové zkoušky, kde se požaduje kresba hlavy podle živého modelu tužkou nebo uhlem a kreslená figurální kompozice. Vítány jsou i konzultace domácích prací uchazečů k talentovým zkouškám. 

NEPLAŤTE - k platbě kurzovného budete vyzváni.

Lektor školení

MgA. Malina Lukáš
lektor, grafik a kreslíř
Děkujeme za váš zájem, ale toto školení je v tuto chvíli již plně obsazeno a nelze se již registrovat!

© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz