Vzdělávejte se s námi

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. SUPŠ zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

  2. Osobní údaje účastníka jsou shromažďovány a dále zpracovávány na základě přihlášky na kurz, v rámci které jsou shromažďovány nezbytné identifikační a kontaktní údaje.

  3. V průběhu kurzů mohou být pořizovány fotografie a obrazové záznamy sloužící k další propagaci SUPŠ. 


© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz