Vzdělávejte se s námi

O nás

Kurzy DoArt na Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště

  • keramika
  • sochařství
  • design oděvu
  • design obuvi
  • grafický design
  • multimediální tvorba
  • fotografie
  • malba
  • ​​​​​​​průmyslový design

Historie Střední uměleckoprůmyslové školy se začala psát v roce 1939, kdy byla ve Zlíně firmou Baťa založena jako Škola umění. V padesátých letech se přesunula do Uherského Hradiště, kde sídlí dodnes.

Dnešní Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti patří mezi nejvýznamnější vzdělávací instituce středního výtvarného školství v České republice. Od svého vzniku připravila pro uměleckou teorii i praxi několik generací absolventů, kteří se zařadili a nadále zařazují do kontextu českého i světového výtvarného umění.

Škola nabízí nejširší paletu středního uměleckého vzdělání ze všech českých institucí tohoto směru. Umožňuje vzdělání v tradičních oborech výtvarného umění i v zaměřeních, které reagují na potřeby současného volného a užitého umění. Základem je respekt k tradici, stejně jako technologická, odborná a výtvarná příprava vytvářející podmínky pro osobnostní a kreativní růst žáků. Výtvarné umění prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem. Škola reagovala zavedením nových předmětů, jejichž účelem je seznámit s problematikou dnešního
​​​​​​​vizuálního umění. Vedle tradičních výtvarných disciplín jako keramika, sochařství, malba, grafika, design obuvi a průmyslový design, se vyučují i obory multimediální tvorba, užitá fotografie a média a design oděvu. Velké procento žáků pokračuje v dalším studiu na vysokých školách např. Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a obdobných vysokých školách u nás i v zahraničí

Při výuce škola spolupracuje s firmami a veřejnými institucemi. Zmínit lze výmalbu dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice, workshop pro Základní a mateřskou speciální školu v Uherském Hradišti nebo výstavu návrhů pro společnost Continental Barum.

Od roku 2018 škola nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti škálu výtvarných a praktických kurzů. Lze si vybrat modelování, odlévání sádrových forem, práci s porcelánem a keramikou, grafické i malířské techniky, kresbu. Kurzy také připravují uchazeče k úspěšnému zvládnutí talentových zkoušek nejen na této škole, ale i na dalších středních a vysokých školách výtvarného zaměření. Kurzy jsou akreditovány v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).


© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz