Vzdělávejte se s námi

O nás

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

  • keramika
  • sochařství
  • design oděvu
  • design obuvi
  • grafický design
  • multimediální tvorba
  • fotografie
  • malba

Dnešní střední uměleckoprůmyslová škola s celkovým počtem devíti vyučovaných speciálních oborů se řadí k nejkomplexnějším a nejrozsáhlejším centrům našeho středního uměleckého školství. Velké procento žáků, kteří vycházejí z této školy, rozvíjí svůj talent a pokračuje v dalším studiu na vysokých školách (Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a obdobných vysokých školách u nás i v zahraničí). To samotné už svědčí o kvalitním vedení školy, protože úroveň se vždy odvíjí od obsazení pedagogického sboru fundovanými odborníky. A že je současná personální situace velmi dobrá, o tom hovoří úspěchy a výsledky školy, jejích pedagogů i žáků.© 2019 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
web by icard.cz